VOORSCHRIFTEN en ATTESTEN worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en worden dus niet aangevraagd via telefoon of mail!
Een eerste consult duurt ongeveer een uur en is enkel mogelijk na telefonische afspraak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wij zullen u vragen om een overzicht te maken van uw ziektegeschiedenis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deze kunt u dan meebrengen als u de eerste keer op consultatie komt.


Wij verzoeken u om uw afspraak tijdig (24 uur van tevoren)  te annuleren indien u niet op uw afspraak aanwezig kunt zijn!

Indien u al patiënt bent en u wil via de web-site een afspraak maakt kunt u per log-in slechts één afspraak maken. Dit houdt in dat u geen twee of drie afspraken tegelijkertijd kunt maken.
U kunt voor elk gezinslid een log-in aanvragen.U kunt ook nog altijd telefonisch een afspraak maken.