GMD


Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens in uw Globaal Medisch Dossier

(GMD).


Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand.

Dit maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers

mogelijk.


Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (het bedrag

dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het

terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar,

chronisch zieke, palliatief patiënt,…).