PRAKTISCHE INFO  

- Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je

ook hiervoor op raadpleging te komen.


-Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en worden dus niet

aangevraagd via telefoon of mail. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder

raadpleging niet meer toe. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende

medicatievoorschriften aan de arts.


- Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar

daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen

steeds geweigerd worden.

- Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen wanneer u voor de eerste keer op consultatie 

  komt.


- Betalen kan in cash of via QR-code (payconic, online banking app).

  Er is geen bankcontact aanwezig.


- Wij verzoeken u om uw afspraak tijdig te annuleren (24 uur van tevoren) indien u

  niet op uw afspraak aanwezig kunt zijn.


- Huisbezoeken zijn enkel voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet

  zelf naar de praktijk kunnen komen. In de praktijk zijn de faciliteiten om een goede zorg te

  bieden immers veel beter dan in uw thuissituatie. Wij doen geen huisbezoeken buiten regio  

  Wolvertem/Meise.


- Gelieve te vermelden indien u komt voor een pre-operatief of gynaecologisch onderzoek.

 Zo kunnen we hier voldoende tijd voor voorzien.


- Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische

 melding.


- In het weekend en tijdens de avond/nacht tussen 18:00h en 08:00h kunt u voor dringende

vragen de huisarts van wacht bereiken via het nummer 1733.


- U kunt ONLINE een AFSPRAAK MAKEN (zie menu: 'online afspraak').

Als dit niet lukt, kunt u telefonisch een afspraak maken tussen 09:00h en 12:00h.

(Voor een dringende afspraak kunt u uiteraard ook de rest van de dag nog telefonisch terecht,

maar gelieve dit telefonisch moment in de mate van het mogelijke te respecteren.)