Ie vragen u om bij de volgende symptomen een mondmasker te dragen in de wachtzaal en tijdens 

het consult:

- koorts

- hoesten, kortademigheid

- verkoudheid

- hoofdpijn

- spierpijn

- diarree, misselijkheid

- smaak- en /of geurverlies

- indien u recent in contact geweest bent met een Covid-19 patiënt

- indien een gezinslid Covid-positief is.